عکس: سایت تفریحی پاترویت

آبپاش عجیب در راهپیمایی روز جهانی قدس!! +عکس

آبپاش عجیب در راهپیمایی روز جهانی قدس!! +عکس

آبپاش عجیب در راهپیمایی روز جهانی قدس!! +عکس

راهپیمایی روز جهانی قدس، با حاشیه‌های جالبی هم همراه بوده است.
روز قدس
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، با حاشیه‌های جالبی نیز همراه بوده است.
تصویر جالبی از یک آبپاش عجیب به دست ما رسیده که در یکی از خیابان های تهران نصب شده است.

qf6tjz2299sl92i71v6

پایش

گرداوری:

The post appeared first on .

آبپاش عجیب در راهپیمایی روز جهانی قدس!! +عکس

آبپاش عجیب در راهپیمایی روز جهانی قدس!! +عکس

راهپیمایی روز جهانی قدس، با حاشیه‌های جالبی هم همراه بوده است.
روز قدس
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، با حاشیه‌های جالبی نیز همراه بوده است.
تصویر جالبی از یک آبپاش عجیب به دست ما رسیده که در یکی از خیابان های تهران نصب شده است.

(image)

پایش

گرداوری:

The post appeared first on .

آبپاش عجیب در راهپیمایی روز جهانی قدس!! +عکس

روزنامه ایران