عکس: سایت تفریحی پاترویت

آتش سوزی خودرو سواری در پمپ بنزین بزرگراه رسالت! +تصاویر

آتش سوزی خودرو سواری در پمپ بنزین بزرگراه رسالت! +تصاویر

آتش سوزی خودرو سواری در پمپ بنزین بزرگراه رسالت! +تصاویر
خودرو سواری در پمپ بنزین منفجر شد
آتش سوزی پمپ بنزین
آتش سوزی خودرو سواری در پمپ بنزین بزرگراه رسالت قبل از بروز انفجار و سرایت به اطراف مهار و خاموش شد.

5enlk6b66yht56xijge6

5ete9nn00a6re4kfr7kw

o964ajzz6s1p5j1n1xc

w71j01bci2oo2bpox1ul

 

فرادید

گرداوری:

The post appeared first on .

آتش سوزی خودرو سواری در پمپ بنزین بزرگراه رسالت! +تصاویر

آتش سوزی خودرو سواری در پمپ بنزین بزرگراه رسالت! +تصاویر
خودرو سواری در پمپ بنزین منفجر شد
آتش سوزی پمپ بنزین
آتش سوزی خودرو سواری در پمپ بنزین بزرگراه رسالت قبل از بروز انفجار و سرایت به اطراف مهار و خاموش شد.

(image)

(image)

(image)

(image)

 

فرادید

گرداوری:

The post appeared first on .

آتش سوزی خودرو سواری در پمپ بنزین بزرگراه رسالت! +تصاویر

بک لینک رنک 8

تلگرام