عکس: سایت تفریحی پاترویت

استقلال از پيراهن خود در قهرماني جام حذفي رونمايي کرد! +عکس

استقلال از پيراهن خود در قهرماني جام حذفي رونمايي کرد! +عکس

استقلال از پيراهن خود در قهرماني جام حذفي رونمايي کرد! +عکس

قهرماني در جام حذفي
پیراهن استقلال
باشگاه استقلال از پيراهن خود در صورت قهرماني در جام حذفي رونمايي کرد.

مشرق

گرداوری:

The post appeared first on .

استقلال از پيراهن خود در قهرماني جام حذفي رونمايي کرد! +عکس

استقلال از پيراهن خود در قهرماني جام حذفي رونمايي کرد! +عکس

قهرماني در جام حذفي
پیراهن استقلال
باشگاه استقلال از پيراهن خود در صورت قهرماني در جام حذفي رونمايي کرد.

مشرق

گرداوری:

The post appeared first on .

استقلال از پيراهن خود در قهرماني جام حذفي رونمايي کرد! +عکس

مرکز فیلم