عکس: سایت تفریحی پاترویت

این مرد شاخدار ۵۳ ساله همسرش را تکه تکه کرد! +تصویر

این مرد شاخدار ۵۳ ساله همسرش را تکه تکه کرد! +تصویر

این مرد شاخدار ۵۳ ساله همسرش را تکه تکه کرد! +تصویر
مردی که بر روی سرخود دو شاخ دارد همسر خود را تکه تکه کرد.
مرد شاخدار
خووان وارگاس رودیگز شاخدار ۵۳ ساله همسر خود رادر گلندیل تکه تکه کرد.
دلیل قاتل این بود که برای تنبه همسرش از او خواسته بود در کمد بخوابد اما او از این کار سرباز زده بود و همین موضوع دلیل قتل وی شد.

1q9c07y2peqbr8ido6m

به گزارش دیلی‌میل، قاتل به همسر مشکوک شده بود که همسرش به وی خیانت کرده و پس از اینکه از او خواست در کمد بخوابد و او خودداری کرد، گردن وی را گرفته و او را محکم هل داده است.
به گزارش پلیس قاتل در ابتدا چاقو را در بازوی مقتول فرو کرده و بعد او را با ضربه چاقو به قتل رسانده‌است.
گفتنی است،پلیس وی را دستگیر کرده و قرار است وی هفته آینده دادگاهه شود.
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

این مرد شاخدار ۵۳ ساله همسرش را تکه تکه کرد! +تصویر

این مرد شاخدار ۵۳ ساله همسرش را تکه تکه کرد! +تصویر
مردی که بر روی سرخود دو شاخ دارد همسر خود را تکه تکه کرد.
مرد شاخدار
خووان وارگاس رودیگز شاخدار ۵۳ ساله همسر خود رادر گلندیل تکه تکه کرد.
دلیل قاتل این بود که برای تنبه همسرش از او خواسته بود در کمد بخوابد اما او از این کار سرباز زده بود و همین موضوع دلیل قتل وی شد.

(image)

به گزارش دیلی‌میل، قاتل به همسر مشکوک شده بود که همسرش به وی خیانت کرده و پس از اینکه از او خواست در کمد بخوابد و او خودداری کرد، گردن وی را گرفته و او را محکم هل داده است.
به گزارش پلیس قاتل در ابتدا چاقو را در بازوی مقتول فرو کرده و بعد او را با ضربه چاقو به قتل رسانده‌است.
گفتنی است،پلیس وی را دستگیر کرده و قرار است وی هفته آینده دادگاهه شود.
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

این مرد شاخدار ۵۳ ساله همسرش را تکه تکه کرد! +تصویر

استخدام