عکس: سایت تفریحی پاترویت

تارزان‌ های داعشی در جنگل های فیلیپین !!+عکس

تارزان‌ های داعشی در جنگل های فیلیپین !!+عکس

تارزان‌ های داعشی در جنگل های فیلیپین !!+عکس

گروه ابوسیاف در جنگل های فیلیپین
داعشی
اعضای گروه ابوسیاف در جنگل های فیلیپین با خلیفه بغدادی و داعش بیعت کرده اند.

0gcw7jamz7yjd9q4rlw

نامه

گرداوری:

The post appeared first on .

تارزان‌ های داعشی در جنگل های فیلیپین !!+عکس

تارزان‌ های داعشی در جنگل های فیلیپین !!+عکس

گروه ابوسیاف در جنگل های فیلیپین
داعشی
اعضای گروه ابوسیاف در جنگل های فیلیپین با خلیفه بغدادی و داعش بیعت کرده اند.

(image)

نامه

گرداوری:

The post appeared first on .

تارزان‌ های داعشی در جنگل های فیلیپین !!+عکس

عکس