عکس: سایت تفریحی پاترویت

ترامپ در حمام!! +تصویر

ترامپ در حمام!! +تصویر

ترامپ در حمام!! +تصویر
یکی از طرفداران ترامپ نقش دونالد ترامپ را روی کاشی حمام خود دیده است.
دونالد ترامپ
یکی از طرفداران ترامپ قسم می‌خورد که ترامپ را در یکی از کاشی‌های داخل حمامش می بیند.
کلیتون لیتن، ساکن ویرجینیا پس از این که دوباره حمام خود را کاشی کرده بود و پس از رفتن به داخل حمام یک کاشی که شبیه ترامپ بود توجه او را جلب کرد.

d3ipk12iwauerwo0dkj

او می‌گوید این کاشی ترامپ را در حالت ایستاده و دست به سینه نشان می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

ترامپ در حمام!! +تصویر

ترامپ در حمام!! +تصویر
یکی از طرفداران ترامپ نقش دونالد ترامپ را روی کاشی حمام خود دیده است.
دونالد ترامپ
یکی از طرفداران ترامپ قسم می‌خورد که ترامپ را در یکی از کاشی‌های داخل حمامش می بیند.
کلیتون لیتن، ساکن ویرجینیا پس از این که دوباره حمام خود را کاشی کرده بود و پس از رفتن به داخل حمام یک کاشی که شبیه ترامپ بود توجه او را جلب کرد.

(image)

او می‌گوید این کاشی ترامپ را در حالت ایستاده و دست به سینه نشان می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

ترامپ در حمام!! +تصویر

اخبار دنیای دیجیتال