عکس: سایت تفریحی پاترویت

ترامپ پس از پیروزی

رئیس جمهور آمریکا در حال عزیمت به محل سخنرانی برای اعلام پیروزی، چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا دقایقی دیگر میان هواداران خود سخنرانی می کند.

ترامپ

 

ترامپ

منبع:

عکس جدید