عکس: سایت تفریحی پاترویت

تست جلیقه ضد گلوله

تست جلیقه ضد گلوله در نیویورک
جلیقه
جلیقه
منبع: