عکس: سایت تفریحی پاترویت

تولید آجر با ته سیگار ها!! +تصویر

تولید آجر با ته سیگار ها!! +تصویر

تولید آجر با ته سیگار ها!! +تصویر

بسیاری از افراد به بهانه از بین بردن استرس، سیگار می‌کشند و ته سیگارهای خود را به اطراف پرت می‌کنند که همین عمل کوچک منجر به تولید ۱.۲ میلیارد تن زباله می‌شود.مصرف سیگار در جوامع امروز بسیار رایج شده است.

محققان تصیم گرفتند از ته سیگارها آجری تولید کنند که تا ۵۸ درصد کمتر انرژی برای ساختش مصرف می‌شود.این ضایعات ارگانیک نیستند و زمانی که با محصولات گیاهی مخلوط شوند، فلزات سنگینی تولید می‌کنند که آب و خاک را آلوده می‌کند.

دکتر عباس مهاجرانی، مهندس دانشگاه RMIT ملبورن، این آجرهای بازیافتی را تولید کرده است.افزایش مصرف سیگارهای الکترونیکی هم این مشکل را برطرف نکرده و محققان پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۲۵ مصرف این سیگارها تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

2145511609

این آجرها با الهام از سیمان‌هایی که ته سیگار روی آنها ریخته شده است، طراحی و تولید شده‌اند.این محقق اظهار کرد: سال‌ها این ایده را داشتم که روشی پایدار و عملی برای حل مشکل آلودگی ته سیگار پیدا کنم.

وی عنوان کرد: اگر از ته سیگار برای تولید ۲.۵ درصد تولید جهانی آجر استفاده شود، مشکل زباله‌های ته سیگار نیز حل می‌شود.آجر تولیدی با استفاده از ضایعات سیگار بسیار ارزان‌تر از آجرهای معمولی است و انرژی کمتری را هم مصرف می‌کند.

انرژی مصرفی برای تولید این آجرها ۵۸ درصد کمتر است که در نتیجه عایق‌تر بوده و هزینه گرمایش و سرمایش را هم کاهش داده و به واسطه وزن اندک به راحتی جابجا می‌شود.این آجرها مشکل آلودگی هوا را نیز اندکی رفع خواهند کرد.

منبع:ایسنا

گرداوری:

The post appeared first on .

تولید آجر با ته سیگار ها!! +تصویر

تولید آجر با ته سیگار ها!! +تصویر

بسیاری از افراد به بهانه از بین بردن استرس، سیگار می‌کشند و ته سیگارهای خود را به اطراف پرت می‌کنند که همین عمل کوچک منجر به تولید ۱.۲ میلیارد تن زباله می‌شود.مصرف سیگار در جوامع امروز بسیار رایج شده است.

محققان تصیم گرفتند از ته سیگارها آجری تولید کنند که تا ۵۸ درصد کمتر انرژی برای ساختش مصرف می‌شود.این ضایعات ارگانیک نیستند و زمانی که با محصولات گیاهی مخلوط شوند، فلزات سنگینی تولید می‌کنند که آب و خاک را آلوده می‌کند.

دکتر عباس مهاجرانی، مهندس دانشگاه RMIT ملبورن، این آجرهای بازیافتی را تولید کرده است.افزایش مصرف سیگارهای الکترونیکی هم این مشکل را برطرف نکرده و محققان پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۲۵ مصرف این سیگارها تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

(image)

این آجرها با الهام از سیمان‌هایی که ته سیگار روی آنها ریخته شده است، طراحی و تولید شده‌اند.این محقق اظهار کرد: سال‌ها این ایده را داشتم که روشی پایدار و عملی برای حل مشکل آلودگی ته سیگار پیدا کنم.

وی عنوان کرد: اگر از ته سیگار برای تولید ۲.۵ درصد تولید جهانی آجر استفاده شود، مشکل زباله‌های ته سیگار نیز حل می‌شود.آجر تولیدی با استفاده از ضایعات سیگار بسیار ارزان‌تر از آجرهای معمولی است و انرژی کمتری را هم مصرف می‌کند.

انرژی مصرفی برای تولید این آجرها ۵۸ درصد کمتر است که در نتیجه عایق‌تر بوده و هزینه گرمایش و سرمایش را هم کاهش داده و به واسطه وزن اندک به راحتی جابجا می‌شود.این آجرها مشکل آلودگی هوا را نیز اندکی رفع خواهند کرد.

منبع:ایسنا

گرداوری:

The post appeared first on .

تولید آجر با ته سیگار ها!! +تصویر

مرکز فیلم