عکس: سایت تفریحی پاترویت

تویوتا RAV4 با لباس رالی

تویوتا RAV4 با لباس رالی

تویوتا RAV4 با لباس رالی

هرچند تویوتا RAV۴ را به‌عنوان یک شاسی‌بلند خانوادگی می‌شناسیم، اما تویوتا و تیم‌های مستقل مسابقاتی این خودرو را برای رقابت‌های رالی نیز تجهیز کرده است و RAV۴ در این زمینه نیز عملکرد موفقی داشته است. در ادامه تصاویر این خودرو را در لباس رالی خواهید دید.

139504171341315241340423139504171341367501340423139504171342177471340423139504171342178871340423139504171342183401340423139504171342189791340423139504171342202741340423139504171342217561340423139504171342267331340423

عصر خودرو

The post appeared first on .

تویوتا RAV4 با لباس رالی

تویوتا RAV4 با لباس رالی

هرچند تویوتا RAV۴ را به‌عنوان یک شاسی‌بلند خانوادگی می‌شناسیم، اما تویوتا و تیم‌های مستقل مسابقاتی این خودرو را برای رقابت‌های رالی نیز تجهیز کرده است و RAV۴ در این زمینه نیز عملکرد موفقی داشته است. در ادامه تصاویر این خودرو را در لباس رالی خواهید دید.

(image) (image) (image) (image) (image) (image) (image) (image) (image)

عصر خودرو

The post appeared first on .

تویوتا RAV4 با لباس رالی

بک لینک قوی

خبرگزاری اصفهان