عکس: سایت تفریحی پاترویت

خطای دید عجیبی که ۲ میلیون نفر را گیج کرد! +تصویر

خطای دید عجیبی که ۲ میلیون نفر را گیج کرد! +تصویر

خطای دید عجیبی که ۲ میلیون نفر را گیج کرد! +تصویر
این خطای دید مغزهای مردم را آسیب می‌زند.
خطای دید
همیشه خطاهای دید مغز را گیج می‌کنند اما این خطای دید جدید خیلی برای مغز چالش برانگیز است.
این عکس از زمانی که در سایت ردیت بارگذاری شده است بیش از ۲.۲ میلیون بازدید کننده داشته است.
این عکس نشان می‌دهد که دو نفر در کنار دریا همدیگر را در آغوش گرفته‌اند. اما هنگامی که به پاهای آن‌ها نگاه کنید متوجه نمی‌شوید که کدام پا برای چه کسی است.

این خطای دید با توجه به این که مردی که لباس سفید پوشیده است شلوارک دو رنگی پوشیده است که در داخل سفید و از بیرون سیاه است حل می‌شود و این تنها جواب درستی است که برای این خطای دید وجود دارد.
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

خطای دید عجیبی که ۲ میلیون نفر را گیج کرد! +تصویر

خطای دید عجیبی که ۲ میلیون نفر را گیج کرد! +تصویر
این خطای دید مغزهای مردم را آسیب می‌زند.
خطای دید
همیشه خطاهای دید مغز را گیج می‌کنند اما این خطای دید جدید خیلی برای مغز چالش برانگیز است.
این عکس از زمانی که در سایت ردیت بارگذاری شده است بیش از ۲.۲ میلیون بازدید کننده داشته است.
این عکس نشان می‌دهد که دو نفر در کنار دریا همدیگر را در آغوش گرفته‌اند. اما هنگامی که به پاهای آن‌ها نگاه کنید متوجه نمی‌شوید که کدام پا برای چه کسی است.

این خطای دید با توجه به این که مردی که لباس سفید پوشیده است شلوارک دو رنگی پوشیده است که در داخل سفید و از بیرون سیاه است حل می‌شود و این تنها جواب درستی است که برای این خطای دید وجود دارد.
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

خطای دید عجیبی که ۲ میلیون نفر را گیج کرد! +تصویر

موزیک سرا