عکس: سایت تفریحی پاترویت

خواستگاری عجیب پسر از دختر مورد علاقه اش به روش خفت گیری! +تصاویر

خواستگاری عجیب پسر از دختر مورد علاقه اش به روش خفت گیری! +تصاویر

خواستگاری عجیب پسر از دختر مورد علاقه اش به روش خفت گیری! +تصاویر
خواستگاری عجیب یک پسر از دختر مورد علاقه اش به روش خفت گیری سوژه رسانه ها شده است.
خواستگاری عجیب
انواع و اقسام خواستگاری به روش های عجیب را دیده بودیم ولی این نوع خواستگاری واقعا عجیب است و دختر بیچاره تا مرز سکته پیش رفته است.
پسر جوان با هم دستی دوستان خود دخترمورد علاقه اش را به روشی عجیب و البته وحشتناک خواستگاری کرد. طبق برنامه چند مرد با چهره های پوشیده از یک مربوط به نیروهای ویژه پلیس کنار جاده توقف می کنند و به دختر جوان فرمان ایست می دهند.
دخترجوان بدون اطلاع از ماجرا ی خود را کنار جاده پارک می کند در همان لحظه دونفر از مردان به اصطلاح نیروی ویزه به سمت او رفته و به زور او را از خارج کرده و مثل اینکه یک تبهکار حرفه ای را دستگیر کرده باشند شروع به بازرسی او می کنند. دختر جوان که ترس و وحشت در چهره اش دیده می شود حتی توان ان را ندارد که بپرسد به چه اتهامی او را دستگیر کرده اند.

sqe0ax5dq3uq14rw3y15
دستور ایست به ی دختر مورد نظر

googiqhhlouyrfeksayfدستگیری دختر بیچاره!

چند قدمی را در همین وضعیت طی می کنند تا اینکه یکباره مرد جوان از پشت درخت به بیرون آمده و مقابل آنها می ایستد . در همان شرایط و وضعیت سخت برای دختر جوان ، پسر جعبه حلقه را از جیب خود بیرون آورده و درخواست ازدواج خود را مطرح می کند. دختر که بهت زده شده بود متوجه ماجرا می شود و با لبخند پاسخ مثبت به خواستگاری مرد جوان می دهد.

gs7kad8rbmqu3v7cntj
خواستگاری از دختر مورد علاقه

هرچند این مرد تلاش کرده بود تا یک مراسم خواستگاری به یادماندنی برای همسر آینده خود تدارک ببیند اما حتما راه و روش های محترمانه تری هم برای مطرح کردن خواستگاری و درخواست ازدواج وجود دارد.
شفقنا

گردآوری: استایل

The post appeared first on .

خواستگاری عجیب پسر از دختر مورد علاقه اش به روش خفت گیری! +تصاویر

خواستگاری عجیب پسر از دختر مورد علاقه اش به روش خفت گیری! +تصاویر
خواستگاری عجیب یک پسر از دختر مورد علاقه اش به روش خفت گیری سوژه رسانه ها شده است.
خواستگاری عجیب
انواع و اقسام خواستگاری به روش های عجیب را دیده بودیم ولی این نوع خواستگاری واقعا عجیب است و دختر بیچاره تا مرز سکته پیش رفته است.
پسر جوان با هم دستی دوستان خود دخترمورد علاقه اش را به روشی عجیب و البته وحشتناک خواستگاری کرد. طبق برنامه چند مرد با چهره های پوشیده از یک مربوط به نیروهای ویژه پلیس کنار جاده توقف می کنند و به دختر جوان فرمان ایست می دهند.
دخترجوان بدون اطلاع از ماجرا ی خود را کنار جاده پارک می کند در همان لحظه دونفر از مردان به اصطلاح نیروی ویزه به سمت او رفته و به زور او را از خارج کرده و مثل اینکه یک تبهکار حرفه ای را دستگیر کرده باشند شروع به بازرسی او می کنند. دختر جوان که ترس و وحشت در چهره اش دیده می شود حتی توان ان را ندارد که بپرسد به چه اتهامی او را دستگیر کرده اند.

(image)
دستور ایست به ی دختر مورد نظر

(image) دستگیری دختر بیچاره!

چند قدمی را در همین وضعیت طی می کنند تا اینکه یکباره مرد جوان از پشت درخت به بیرون آمده و مقابل آنها می ایستد . در همان شرایط و وضعیت سخت برای دختر جوان ، پسر جعبه حلقه را از جیب خود بیرون آورده و درخواست ازدواج خود را مطرح می کند. دختر که بهت زده شده بود متوجه ماجرا می شود و با لبخند پاسخ مثبت به خواستگاری مرد جوان می دهد.

(image)
خواستگاری از دختر مورد علاقه

هرچند این مرد تلاش کرده بود تا یک مراسم خواستگاری به یادماندنی برای همسر آینده خود تدارک ببیند اما حتما راه و روش های محترمانه تری هم برای مطرح کردن خواستگاری و درخواست ازدواج وجود دارد.
شفقنا

گردآوری: استایل

The post appeared first on .

خواستگاری عجیب پسر از دختر مورد علاقه اش به روش خفت گیری! +تصاویر

لوکس بلاگ