عکس: سایت تفریحی پاترویت

روش های گرفتن کسری خدمت سربازی

روش های گرفتن کسری خدمت سربازی
4 روش کسری خدمت سربازی سازمان نظام وظیفه در در مورد شیوه های کسر خدمت سربازی توضیحاتی ارسال داده است. طبق این توضیحات چهار راه برای کاهش خدمت مشمولان غیر غایب متولد سال ۷۲ و ماقبل آن که در سال ۹۰ و سنوات قبل آن به سن مشمولیت رسیده‌اند، وجود دارد. تمامی مشمولان غیر غایب […]

روش های گرفتن کسری خدمت سربازی

4 روش کسری خدمت سربازی سازمان نظام وظیفه در در مورد شیوه های کسر خدمت سربازی توضیحاتی ارسال داده است. طبق این توضیحات چهار راه برای کاهش خدمت مشمولان غیر غایب متولد سال ۷۲ و ماقبل آن که در سال ۹۰ و سنوات قبل آن به سن مشمولیت رسیده‌اند، وجود دارد. تمامی مشمولان غیر غایب […]
روش های گرفتن کسری خدمت سربازی

نخبگان