عکس: سایت تفریحی پاترویت

رونمایی “شهنام شهابی” از چهره زیبای همسرش! +عکس

رونمایی “شهنام شهابی” از چهره زیبای همسرش! +عکس

رونمایی “شهنام شهابی” از چهره زیبای همسرش! +عکس
شهنام شهابی بازیگر ۳۴ ساله کشورمان با انتشار عکسی از چهره همسرش رونمایی کرد!
بازیگر جوان
شهنام شهابی درسال ۱۳۶۱ در تهران بدنیا آمده است.
وی در رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر تحصیل کرده و از سال ۱۳۷۳ بازیگری را آغاز کرده است.
شهنام شهابی در بهمن ماه ۱۳۹۴ ازدواج کرد و پس از چند ماه روز گذشته عکسی از خودش و همسرش را منتشر کرد.
شهنام شهابی با انتشار عکس زیر نوشت:
*****
با همسر جان.. مونس جان..

صفحه شخصی شهنام شهابی

گرداوری:

The post appeared first on .

رونمایی “شهنام شهابی” از چهره زیبای همسرش! +عکس

رونمایی “شهنام شهابی” از چهره زیبای همسرش! +عکس
شهنام شهابی بازیگر ۳۴ ساله کشورمان با انتشار عکسی از چهره همسرش رونمایی کرد!
بازیگر جوان
شهنام شهابی درسال ۱۳۶۱ در تهران بدنیا آمده است.
وی در رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر تحصیل کرده و از سال ۱۳۷۳ بازیگری را آغاز کرده است.
شهنام شهابی در بهمن ماه ۱۳۹۴ ازدواج کرد و پس از چند ماه روز گذشته عکسی از خودش و همسرش را منتشر کرد.
شهنام شهابی با انتشار عکس زیر نوشت:
*****
با همسر جان.. مونس جان..

صفحه شخصی شهنام شهابی

گرداوری:

The post appeared first on .

رونمایی “شهنام شهابی” از چهره زیبای همسرش! +عکس

تلگرام