عکس: سایت تفریحی پاترویت

رویای قدم زدن بر روی آب به حقیقت پیوست! +تصاویر جالب

رویای قدم زدن بر روی آب به حقیقت پیوست! +تصاویر جالب

رویای قدم زدن بر روی آب به حقیقت پیوست! +تصاویر جالب
این پیاده رو توسط دو هنرمند به نام های کریستو و جانکلود طراحی شده است. در ادامه می توانید تصاویری از مراحل ساخت و نتیجه نهایی را مشاهده کنید.
قدم زدن روی آب
هرکسی که رویای قدم زدن بر روی آب را در سرش می پروراند, حالا می تواند با رفتن به دریاچه ای در شمال ایتالیا به آرزوی خودش دست یابد.
بر روی این دریاچه در حدود ۳ کیلومتر پیاده رو بر روی آب ساخته شده که به تازگی برای عموم افتتاح شده است. برای ساخت این پیاده رو از حدود ۲۰۰.۰۰۰ مکعب پلی اتیلن و صدهزار متر پارچه زرد رنگ استفاده شده است که هم در روشنایی روز و هم تاریکی شب قابل تشخیص باشد.

این پیاده رو توسط دو هنرمند به نام های کریستو و جانکلود طراحی شده است. در ادامه می توانید تصاویری از مراحل ساخت و نتیجه نهایی را مشاهده کنید.

5z3uq96l2u2d7qa6rt7

90teytvicbfsl8qz50f

ngow81sed235fc2l98b

o3zdbqy525xwl7s6m4wk

پایش

گرداوری:

The post appeared first on .

رویای قدم زدن بر روی آب به حقیقت پیوست! +تصاویر جالب

رویای قدم زدن بر روی آب به حقیقت پیوست! +تصاویر جالب
این پیاده رو توسط دو هنرمند به نام های کریستو و جانکلود طراحی شده است. در ادامه می توانید تصاویری از مراحل ساخت و نتیجه نهایی را مشاهده کنید.
قدم زدن روی آب
هرکسی که رویای قدم زدن بر روی آب را در سرش می پروراند, حالا می تواند با رفتن به دریاچه ای در شمال ایتالیا به آرزوی خودش دست یابد.
بر روی این دریاچه در حدود ۳ کیلومتر پیاده رو بر روی آب ساخته شده که به تازگی برای عموم افتتاح شده است. برای ساخت این پیاده رو از حدود ۲۰۰.۰۰۰ مکعب پلی اتیلن و صدهزار متر پارچه زرد رنگ استفاده شده است که هم در روشنایی روز و هم تاریکی شب قابل تشخیص باشد.

این پیاده رو توسط دو هنرمند به نام های کریستو و جانکلود طراحی شده است. در ادامه می توانید تصاویری از مراحل ساخت و نتیجه نهایی را مشاهده کنید.

(image)

(image)

(image)

(image)

پایش

گرداوری:

The post appeared first on .

رویای قدم زدن بر روی آب به حقیقت پیوست! +تصاویر جالب

ganool review