عکس: سایت تفریحی پاترویت

زبان درازی “علی منصوریان”در بازی پرسپولیس و نفت تهران! +تصاویر

زبان درازی “علی منصوریان”در بازی پرسپولیس و نفت تهران! +تصاویر

زبان درازی “علی منصوریان”در بازی پرسپولیس و نفت تهران! +تصاویر

منصوریان در مقابل پرسپولیس ۹۰ دقیقه لب خط بود و مدام فریاد می کشید.
علی منصوریان
تصاویری از منصوریان در جریان بازی پرسپولیس و نفت تهران ثبت شده که برای همه می تواند بسیار جالب باشد؛ زبان درازی او که معلوم نیست به چه دلیل است. بازی با پرسپولیس برای علیرضا منصوریان اینقدر حساس و حیاتی بود که ۹۰ دقیقه کنار زمین ایستاد و فریاد کشید.
او لحظه ای آرام و قرار نیست و به قول خودش مدام لب خط را می رفت و می آمد. او در لابلای این حرکاتش، واکنشی هم نشان داد که تقریبا شبیه به حرکاتی بود که ناصر ابراهیمی مربی پرسپولیس روزی لب خط انجام می داد.

qnt0fblkkoonoe6a4av0

shfa70jrhu0aokjphria

خبرآنلاین

گرداوری:

The post appeared first on .

زبان درازی “علی منصوریان”در بازی پرسپولیس و نفت تهران! +تصاویر

زبان درازی “علی منصوریان”در بازی پرسپولیس و نفت تهران! +تصاویر

منصوریان در مقابل پرسپولیس ۹۰ دقیقه لب خط بود و مدام فریاد می کشید.
علی منصوریان
تصاویری از منصوریان در جریان بازی پرسپولیس و نفت تهران ثبت شده که برای همه می تواند بسیار جالب باشد؛ زبان درازی او که معلوم نیست به چه دلیل است. بازی با پرسپولیس برای علیرضا منصوریان اینقدر حساس و حیاتی بود که ۹۰ دقیقه کنار زمین ایستاد و فریاد کشید.
او لحظه ای آرام و قرار نیست و به قول خودش مدام لب خط را می رفت و می آمد. او در لابلای این حرکاتش، واکنشی هم نشان داد که تقریبا شبیه به حرکاتی بود که ناصر ابراهیمی مربی پرسپولیس روزی لب خط انجام می داد.

(image)

(image)

خبرآنلاین

گرداوری:

The post appeared first on .

زبان درازی “علی منصوریان”در بازی پرسپولیس و نفت تهران! +تصاویر

آپدیت نود 32 ورژن 4

موسیقی