عکس: سایت تفریحی پاترویت

زنی که صورت همسرش را بعد از دیدن خیانتش گوش تاگوش میبرد

زنی که صورت همسرش را بعد از دیدن خیانتش گوش تاگوش میبرد

به گزارش ایران استایل;این زن بعد از اینکه همسر خود را در حال خیانت میبیند با تیغ صورت او را از گوش تا دهن میبرد.

Joylene Cunningham نام این زن است که با این حرکتش ۱۸ بخیه را بر روی صورت همسرش میاورد.

قاضی شهر یورک انگلیس این زن را به دو سال و نیم زندان محکوم کرده است.قاضی پرونده میگوید جراحات بسیار عمیق است و احتمال بسیار 

زیاد جای این خراش عمیق تا اخر عمر بر روی صورت همسر او خواهد ماند.جالب اینجاست که همسر او از زنش که اکنون در حال جدایی از اوست دفاع

میکند و میگوید که کار من اشتباه بوده است و شاید او حق داشته باشد.

زن میگوید هنگامی که همسرم را دیدم بسیار عصبانی و ناراحت شدم و ناخوداگاه به سمت او حمله ور شدم.

361F7F4C00000578-3683189-image-a-64_14681552240953620704B00000578-0-image-a-49_1468154619319

 

The post appeared first on .

زنی که صورت همسرش را بعد از دیدن خیانتش گوش تاگوش میبرد

به گزارش ایران استایل;این زن بعد از اینکه همسر خود را در حال خیانت میبیند با تیغ صورت او را از گوش تا دهن میبرد.

Joylene Cunningham نام این زن است که با این حرکتش ۱۸ بخیه را بر روی صورت همسرش میاورد.

قاضی شهر یورک انگلیس این زن را به دو سال و نیم زندان محکوم کرده است.قاضی پرونده میگوید جراحات بسیار عمیق است و احتمال بسیار 

زیاد جای این خراش عمیق تا اخر عمر بر روی صورت همسر او خواهد ماند.جالب اینجاست که همسر او از زنش که اکنون در حال جدایی از اوست دفاع

میکند و میگوید که کار من اشتباه بوده است و شاید او حق داشته باشد.

زن میگوید هنگامی که همسرم را دیدم بسیار عصبانی و ناراحت شدم و ناخوداگاه به سمت او حمله ور شدم.

(image) (image)

 

The post appeared first on .

زنی که صورت همسرش را بعد از دیدن خیانتش گوش تاگوش میبرد

باران دانلود