عکس: سایت تفریحی پاترویت

زیباترین اس ام اس های عشاق عاشقی

زیباترین اس ام اس های عشاق عاشقی

images
اس ام اس عشاق
عشق یعنی که
خیابان به خیابان
همه را رد کنی…
ناگهان
سر یک کوچه کمی مکث کنی…

عشق مثل نماز
وقتی نیت کردی دیگه نباید سرت و برگردونی

اس ام اس عشاق عاشقانه
تو زنده‌ای هنوز برایم گمان نکن
در گور خاطرات خوشم خاک می‌شوی
باید به شهر عشق تو با احتیاط رفت
وقتی که عاشقی چه خطرناک می‌شوی

اس ام اس عشاق عشقی
عشق پرواز بلندی است مراپربدهید
به من اندیشه ی از مرز فراتر بدهید
من به دنبال دل گمشده ای می گردم !!
یک پریدن به من از بال کبوتر بدهید
تا درختان جوان راه مرا سد نکنند
برگ سبزی به من از فصل صنوبر بدهید

اس ام اس عشاق و عشق
فراموشش میکنم اما … نمیبخشم کسی را که بعد از او نتوانستم طعم عشق را بچشم

اس ام اس برای عشاق
عجب شوری
به دل دارم
همین عشق
را خواهم
تا ابد
با مستی
که میداند
چقدر
دوستش دارم
گلم امشب
ساغرم هستی
تمام عمر میدانم
یاورم هستی
دوست دارم

اس ام اس مخصوص عشاق
تو را به سبک خودم دوست دارم !
من دنباله روی عشق دیگران نیستم …
من برای تو نمی میرم تا لباس عزا تنت کنم..
این دوست داشتنی احمقانه خواهد بود …
برایت زنده بمانم بهتر است …
هیچکس تو را مثل ” من ” دوست ندارد!
پس تو را مثل ” من ” دوست خواهم داشت..

اس ام اس زیبا عشاق
احساس عشق به دیگران هرگز به ما ضربه نمیزند
این انتظار عشق از دیگران است که روح مارا زخمی میکند

اس ام اس عشاق عاشقی
کبوتر باش
کبوتر ها نشان مهر و پروازند
کبوترها نماد عشق های خفته در آغوش یک رازند
کبوتر باش
کبوترها نمآهنگ صعود یک فرشته تا به پایان یا ز آغازند
کبوتر باش
کبوترهای خونین پر همیشه فکر پروازند…

اس ام اس عشاق عشقی
باغ سبز کهکشان من کجاست؟
سایه ی پرمهر ان دامن کجاست؟
مهرتو در قلب من چون بسته شد
در دلم نیلوفر عشق رسته شد
او برای عاشقی دل افرید
نه برای کینه ای که می خرید
دلربای ارغوانی پوش ما
چه خوش است درشبنم اغوش ما

اس ام اس برای عشاق
عجب حال بدی دارم که با لبخند می بارم
مونالیزا شدم…در بغض خود لبخند می کارم
اگر تو مانده بودی ، می شدی هم صحبت و یارم
اگر با مهربانی گفته بودی ؛”دوستت دارم”…..
اگرچه گفته ام دیگر ز هرچه عشق بیزارم
فقط یک جمله می گویم؛”هنوز هم دوستت دارم”

اس ام اس عشاق عاشقانه
از غم خبری نبود اگر عشق نبود
دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود ؟
بی رنگ تر از نقطه ی موهومی بود
این دایره ی کبود ، اگر عشق نبود
از آینه ها غبار خاموشی را
عکس چه کسی زدود اگر عشق نبود ؟

اس ام اس عشاق زیبا
من از زندگی کسی حذف شدم
که
برای داشتن و بودن باهاش،خیلیا رو از زندگیم حذف کردم

گرداوری:

The post appeared first on .

زیباترین اس ام اس های عشاق عاشقی

(image)
اس ام اس عشاق
عشق یعنی که
خیابان به خیابان
همه را رد کنی…
ناگهان
سر یک کوچه کمی مکث کنی…

عشق مثل نماز
وقتی نیت کردی دیگه نباید سرت و برگردونی

اس ام اس عشاق عاشقانه
تو زنده‌ای هنوز برایم گمان نکن
در گور خاطرات خوشم خاک می‌شوی
باید به شهر عشق تو با احتیاط رفت
وقتی که عاشقی چه خطرناک می‌شوی

اس ام اس عشاق عشقی
عشق پرواز بلندی است مراپربدهید
به من اندیشه ی از مرز فراتر بدهید
من به دنبال دل گمشده ای می گردم !!
یک پریدن به من از بال کبوتر بدهید
تا درختان جوان راه مرا سد نکنند
برگ سبزی به من از فصل صنوبر بدهید

اس ام اس عشاق و عشق
فراموشش میکنم اما … نمیبخشم کسی را که بعد از او نتوانستم طعم عشق را بچشم

اس ام اس برای عشاق
عجب شوری
به دل دارم
همین عشق
را خواهم
تا ابد
با مستی
که میداند
چقدر
دوستش دارم
گلم امشب
ساغرم هستی
تمام عمر میدانم
یاورم هستی
دوست دارم

اس ام اس مخصوص عشاق
تو را به سبک خودم دوست دارم !
من دنباله روی عشق دیگران نیستم …
من برای تو نمی میرم تا لباس عزا تنت کنم..
این دوست داشتنی احمقانه خواهد بود …
برایت زنده بمانم بهتر است …
هیچکس تو را مثل ” من ” دوست ندارد!
پس تو را مثل ” من ” دوست خواهم داشت..

اس ام اس زیبا عشاق
احساس عشق به دیگران هرگز به ما ضربه نمیزند
این انتظار عشق از دیگران است که روح مارا زخمی میکند

اس ام اس عشاق عاشقی
کبوتر باش
کبوتر ها نشان مهر و پروازند
کبوترها نماد عشق های خفته در آغوش یک رازند
کبوتر باش
کبوترها نمآهنگ صعود یک فرشته تا به پایان یا ز آغازند
کبوتر باش
کبوترهای خونین پر همیشه فکر پروازند…

اس ام اس عشاق عشقی
باغ سبز کهکشان من کجاست؟
سایه ی پرمهر ان دامن کجاست؟
مهرتو در قلب من چون بسته شد
در دلم نیلوفر عشق رسته شد
او برای عاشقی دل افرید
نه برای کینه ای که می خرید
دلربای ارغوانی پوش ما
چه خوش است درشبنم اغوش ما

اس ام اس برای عشاق
عجب حال بدی دارم که با لبخند می بارم
مونالیزا شدم…در بغض خود لبخند می کارم
اگر تو مانده بودی ، می شدی هم صحبت و یارم
اگر با مهربانی گفته بودی ؛”دوستت دارم”…..
اگرچه گفته ام دیگر ز هرچه عشق بیزارم
فقط یک جمله می گویم؛”هنوز هم دوستت دارم”

اس ام اس عشاق عاشقانه
از غم خبری نبود اگر عشق نبود
دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود ؟
بی رنگ تر از نقطه ی موهومی بود
این دایره ی کبود ، اگر عشق نبود
از آینه ها غبار خاموشی را
عکس چه کسی زدود اگر عشق نبود ؟

اس ام اس عشاق زیبا
من از زندگی کسی حذف شدم
که
برای داشتن و بودن باهاش،خیلیا رو از زندگیم حذف کردم

گرداوری:

The post appeared first on .

زیباترین اس ام اس های عشاق عاشقی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی