عکس: سایت تفریحی پاترویت

سرطانی به قدمت ۱.۷ میلیون سال! /تصویر

سرطانی به قدمت ۱.۷ میلیون سال! /تصویر

سرطانی به قدمت ۱.۷ میلیون سال! /تصویر
محققان موفق به کشف استخوان پای انسانی شدند که بیش از یک میلیون سال پیش به سرطان مبتلا شده بود.
کشف سرطان
شاید بسیاری از ما این تصور را داشته باشیم که سرطان یک بیماری مدرن است که بر اثر عادات بد غذایی و شیوه نادرست زندگی به وجود آمده است ولی اخیرا محققان با کشف استخونی از بدن انسان متوجه شدند که سرطان بیش از یک میلیون سال پیش در بین اجداد ما وجود داشته است.
دانشمندان با کشف یک استخوان پا که بیش از ۱.۷ میلیون سال پیش به سرطان دچار بوده است، ادعا کردند که سرطان پدیده ای تازه نیست و با انتشار این در صفحات اجتماعی از قدمت این بیماری خبر دادند.

bwobqkc3pcbt4f51w6t
باشگاه خبرنگاران

گرداوری: استایل

The post appeared first on .

سرطانی به قدمت ۱.۷ میلیون سال! /تصویر

سرطانی به قدمت ۱.۷ میلیون سال! /تصویر
محققان موفق به کشف استخوان پای انسانی شدند که بیش از یک میلیون سال پیش به سرطان مبتلا شده بود.
کشف سرطان
شاید بسیاری از ما این تصور را داشته باشیم که سرطان یک بیماری مدرن است که بر اثر عادات بد غذایی و شیوه نادرست زندگی به وجود آمده است ولی اخیرا محققان با کشف استخونی از بدن انسان متوجه شدند که سرطان بیش از یک میلیون سال پیش در بین اجداد ما وجود داشته است.
دانشمندان با کشف یک استخوان پا که بیش از ۱.۷ میلیون سال پیش به سرطان دچار بوده است، ادعا کردند که سرطان پدیده ای تازه نیست و با انتشار این در صفحات اجتماعی از قدمت این بیماری خبر دادند.

(image)
باشگاه خبرنگاران

گرداوری: استایل

The post appeared first on .

سرطانی به قدمت ۱.۷ میلیون سال! /تصویر

کرمان نیوز