عکس: سایت تفریحی پاترویت

سگ عمر انسان را طولانی تر میکند/تحقیق

سگ عمر انسان را طولانی تر میکند/تحقیق

به گزارش ایران استایل;داشنمندان و محققان داشنگاه ایالت میسوری امریکا تحیقیقات جدیدی را در رابطه با ارتباط سگ ها و زندگی شخصی انسان ها انجام داده اند که نتایج این

تحقیق نشان میدهد کسانی که سگ دارند BMI بدنی پایین تری دارند کم تر به بیماری های روحی دچار میشوند و به صورت کلی کم تر به پزشک مراجعه مینکند.

اکثر جامعه اماری این تحقیق را افراد مسن تشکیل داده بودند.افرادی که درای سگ بودند مجبور بودند روزانه مدتی را به قدم زدن با سگ خود بگذرانند و همین

باعث شده بود که از لحاظ جسمانی از وضعیت اماده تری نسبت به دیگران باشند و کم تر به دکتر مرجعه کنند.

مزایای داشتن سگ به بعد جسمانی ختم نمیشد و کسانی که دراین جامعه اماری سگ داشتند از نظر روحی نیز انعطاف پذیر تر بودند و نسبت گروهی

که سگ نداشتند در فعالیت های جمعی بهتر و اسان تر شرکت میکردند.

068153AD0000044D-0-image-a-3_14612578609082A405DF000000578-0-image-a-5_1461258165850

The post appeared first on .

سگ عمر انسان را طولانی تر میکند/تحقیق

به گزارش ایران استایل;داشنمندان و محققان داشنگاه ایالت میسوری امریکا تحیقیقات جدیدی را در رابطه با ارتباط سگ ها و زندگی شخصی انسان ها انجام داده اند که نتایج این

تحقیق نشان میدهد کسانی که سگ دارند BMI بدنی پایین تری دارند کم تر به بیماری های روحی دچار میشوند و به صورت کلی کم تر به پزشک مراجعه مینکند.

اکثر جامعه اماری این تحقیق را افراد مسن تشکیل داده بودند.افرادی که درای سگ بودند مجبور بودند روزانه مدتی را به قدم زدن با سگ خود بگذرانند و همین

باعث شده بود که از لحاظ جسمانی از وضعیت اماده تری نسبت به دیگران باشند و کم تر به دکتر مرجعه کنند.

مزایای داشتن سگ به بعد جسمانی ختم نمیشد و کسانی که دراین جامعه اماری سگ داشتند از نظر روحی نیز انعطاف پذیر تر بودند و نسبت گروهی

که سگ نداشتند در فعالیت های جمعی بهتر و اسان تر شرکت میکردند.

(image) (image)

The post appeared first on .

سگ عمر انسان را طولانی تر میکند/تحقیق

یوزرنیم و پسورد نود 32

فانتزی