عکس: سایت تفریحی پاترویت

شاهزاده ویلیام روی جلد یک مجله همجنسگرایان! +تصویر

شاهزاده ویلیام روی جلد یک مجله همجنسگرایان! +تصویر

شاهزاده ویلیام روی جلد یک مجله همجنسگرایان! +تصویر

یک مجله همجنسگرایان تصویری از شاهزاده ویلیام نوه ملکه بریتانیا را روی جلد خود منتشر کرده است.
نوه ملکه انگلیس
شاهزاده ویلیام روی جلد یک مجله همجنسگرایان حاضر شده و علیه آزار و اذیت افراد به خاطر تمایلات جنسی آنها سخن گفته است.
به گزارش بی بی سی پرنس ویلیام به مجله “اتیتیود” گفته است که افراد همجنسگرا باید به خود افتخار کنند.
این نخستین بار است که تصویری از یکی از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس روی یک مجله همجنسگراها منتشر می شود.

opxcgnmx22ky5sfaigv7
پسر ولیعهد بریتانیا ماه پیش میزبانی نشستی را در لندن به عهده داشت که در آن همجنسگرایان و تراجنس‌ها تجربه‌های خود را از آزار و اذیتی که می‌بینند و اثرات آن روی بهداشت روانی صحبت کردند.
عصر ایران

گرداوری:

The post appeared first on .

شاهزاده ویلیام روی جلد یک مجله همجنسگرایان! +تصویر

شاهزاده ویلیام روی جلد یک مجله همجنسگرایان! +تصویر

یک مجله همجنسگرایان تصویری از شاهزاده ویلیام نوه ملکه بریتانیا را روی جلد خود منتشر کرده است.
نوه ملکه انگلیس
شاهزاده ویلیام روی جلد یک مجله همجنسگرایان حاضر شده و علیه آزار و اذیت افراد به خاطر تمایلات جنسی آنها سخن گفته است.
به گزارش بی بی سی پرنس ویلیام به مجله “اتیتیود” گفته است که افراد همجنسگرا باید به خود افتخار کنند.
این نخستین بار است که تصویری از یکی از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس روی یک مجله همجنسگراها منتشر می شود.

(image)
پسر ولیعهد بریتانیا ماه پیش میزبانی نشستی را در لندن به عهده داشت که در آن همجنسگرایان و تراجنس‌ها تجربه‌های خود را از آزار و اذیتی که می‌بینند و اثرات آن روی بهداشت روانی صحبت کردند.
عصر ایران

گرداوری:

The post appeared first on .

شاهزاده ویلیام روی جلد یک مجله همجنسگرایان! +تصویر