عکس: سایت تفریحی پاترویت

فیلمی که در جشنواره ۲۰۱۶ کن هو شد!!

فیلمی که در جشنواره ۲۰۱۶ کن هو شد!!

فیلمی که در جشنواره ۲۰۱۶ کن هو شد!! 
در اتفاقی عجیب فیلم خریدار شخصی در جشنواره کن ۲۰۱۶ از سوی تماشاچیان هو شد!
جشنواره کن
تریلر روانشناسانه الیویه آسایاس همزمان هم تحسین منتقدان را برانگیخت، هم هو شد. اما کریستن استوارت و الیویه آسایاس در نشست خبری فیلم نشان دادند که چندان نگران هو شدن فیلم نیستند.
آسایاس گفت: «وقتی به کن می‌آیی، خودت را برای هر چیزی آماده کرده‌ای.» او در ادامه نمایش یک فیلم را به تولد یک انسان تشبه کرد و افزود: «فیلم‌ها زندگی خودشان را دارند. مردم انتظاراتی از یک فیلم دارند و فیلم چیز دیگری از آب در‌می‌آید.»

1
البته واکنش استوارت و دیگر بازیگران «خریدار شخصی» به هو شدن فیلم با شوخی همراه بود: «همه که فیلم را هو نکردند.»
در ادامه کارگردان فیلم درباره درباره ناخشنودی تماشاگران از پایان مبهم فیلم گفت: «هر از چندگاهی که مردم پایان فیلمم را نمی‌فهمند با این مسئله روبه‌رو می‌شوم.»
بنابراین تا اینجای یک موضوع درباره فیلم تازه آسایاس قطعی است و آن این است نظرات درباره این فیلم در دو قطب کاملا مجزا دسته‌بندی شده‌اند. یک دسته منتقدانی مانند پیتر برادشاو از گاردین که فیلم با دادن پنج ستاره فیلم را ستود و دستۀ دیگر کسانی که ایستاده و فیلم را هو کردند.
«خریدار شخصی» دومین همکاری استوارت با آسایاس پس از فیلم «ابرهای سیلس ماریا» است.
خبر آنلاین

گرداوری:

The post appeared first on .

فیلمی که در جشنواره ۲۰۱۶ کن هو شد!!

فیلمی که در جشنواره ۲۰۱۶ کن هو شد!! 
در اتفاقی عجیب فیلم خریدار شخصی در جشنواره کن ۲۰۱۶ از سوی تماشاچیان هو شد!
جشنواره کن
تریلر روانشناسانه الیویه آسایاس همزمان هم تحسین منتقدان را برانگیخت، هم هو شد. اما کریستن استوارت و الیویه آسایاس در نشست خبری فیلم نشان دادند که چندان نگران هو شدن فیلم نیستند.
آسایاس گفت: «وقتی به کن می‌آیی، خودت را برای هر چیزی آماده کرده‌ای.» او در ادامه نمایش یک فیلم را به تولد یک انسان تشبه کرد و افزود: «فیلم‌ها زندگی خودشان را دارند. مردم انتظاراتی از یک فیلم دارند و فیلم چیز دیگری از آب در‌می‌آید.»

(image)
البته واکنش استوارت و دیگر بازیگران «خریدار شخصی» به هو شدن فیلم با شوخی همراه بود: «همه که فیلم را هو نکردند.»
در ادامه کارگردان فیلم درباره درباره ناخشنودی تماشاگران از پایان مبهم فیلم گفت: «هر از چندگاهی که مردم پایان فیلمم را نمی‌فهمند با این مسئله روبه‌رو می‌شوم.»
بنابراین تا اینجای یک موضوع درباره فیلم تازه آسایاس قطعی است و آن این است نظرات درباره این فیلم در دو قطب کاملا مجزا دسته‌بندی شده‌اند. یک دسته منتقدانی مانند پیتر برادشاو از گاردین که فیلم با دادن پنج ستاره فیلم را ستود و دستۀ دیگر کسانی که ایستاده و فیلم را هو کردند.
«خریدار شخصی» دومین همکاری استوارت با آسایاس پس از فیلم «ابرهای سیلس ماریا» است.
خبر آنلاین

گرداوری:

The post appeared first on .

فیلمی که در جشنواره ۲۰۱۶ کن هو شد!!

سپهر نیوز