عکس: سایت تفریحی پاترویت

قطع درختان قدیمی چنار خیابان ولیعصر(عج) +تصاویر

قطع درختان قدیمی چنار خیابان ولیعصر(عج) +تصاویر

قطع درختان قدیمی چنار خیابان ولیعصر(عج) +تصاویر

درختان قدیمی چنار خیابان ولیعصر(عج) حال و روز خوشی ندارند
خیابان ولی عصر
درختان قدیمی چنار خیابان ولیعصر(عج) حال و روز خوشی ندارند. روند خشک ‌شدن درختان خیابان ولیعصر سال‌هاست وجود داشته و از مرز هشدار گذشته است. چنارهای خیابان ولیعصر شناسنامه دارند و نمی‌توان به راحتی سایر درختان این شهر را که بی‌صدا قطع می‌شوند از بین برد. شهرداری تهران برای چندمین بار شروع به قطع چنارهای خیابان ولی عصر نموده است.

bvxpkd3enk3kfapro2b

eapyremujqfsllgacyy

f0d40jvdxryfcu0ipna

lhhd6akyzwq7sggrsk

pppwo5ciqcmb4t041kb8

t0edy8mkkwl8kcsu5ql

wcq051usvpun0024fo7

9u37pl708v27s54f6fig

3rvo531iskwj1thpjc32

ypaqjtk4ip7tada9f7gk

wio14g1sy2piolw8h7j1

 
فارس

گرداوری:

The post appeared first on .

قطع درختان قدیمی چنار خیابان ولیعصر(عج) +تصاویر

قطع درختان قدیمی چنار خیابان ولیعصر(عج) +تصاویر

درختان قدیمی چنار خیابان ولیعصر(عج) حال و روز خوشی ندارند
خیابان ولی عصر
درختان قدیمی چنار خیابان ولیعصر(عج) حال و روز خوشی ندارند. روند خشک ‌شدن درختان خیابان ولیعصر سال‌هاست وجود داشته و از مرز هشدار گذشته است. چنارهای خیابان ولیعصر شناسنامه دارند و نمی‌توان به راحتی سایر درختان این شهر را که بی‌صدا قطع می‌شوند از بین برد. شهرداری تهران برای چندمین بار شروع به قطع چنارهای خیابان ولی عصر نموده است.

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

 
فارس

گرداوری:

The post appeared first on .

قطع درختان قدیمی چنار خیابان ولیعصر(عج) +تصاویر

اسکای نیوز