عکس: سایت تفریحی پاترویت

مادری که بچه ۲ساله را با سیگار تنبیه مکیرد/عکس

مادری که بچه ۲ساله را با سیگار تنبیه مکیرد/عکس

به گزارش ایران استایل;نام این مادر انا راسل است که چند روز پیش در پنسلوانیای امریکا به جرم کودک ازاری دستگیر شد.

این مادر ۱۹ سالهو نامزد جدید ۲۵ ساله اش متهم به ازار و اذیت کودک ۲ ساله خود هستند.

پلیس میگوید که خانم راسل ۱۵ بار فرزند خود را با سیگار در ناحیه های ران پا و دست و بازو و گردن و حتی صورت سوزانده است.

جای این سوختگی ها وقتی مشخص میشود که مادربزرگ این کودک او را برای چک اپ کلی به دکتر برده بود.

خواهر بزرگتر این کودک میگوید من شاهد ازار و اذیت های مادرم و نامزدش بودم.مادرم بارها برادرم را با سیگار میسوزاند و نامزد او هم نه تنها عکس العملی نشان نمیداد بلکه به این موضوع میخندید.

32FA105C00000578-3530017-image-m-25_146012794401432FA4E6B00000578-3530017-image-m-34_146012924708832FA4E6F00000578-3530017-image-a-35_1460129259389

The post appeared first on .

مادری که بچه ۲ساله را با سیگار تنبیه مکیرد/عکس

به گزارش ایران استایل;نام این مادر انا راسل است که چند روز پیش در پنسلوانیای امریکا به جرم کودک ازاری دستگیر شد.

این مادر ۱۹ سالهو نامزد جدید ۲۵ ساله اش متهم به ازار و اذیت کودک ۲ ساله خود هستند.

پلیس میگوید که خانم راسل ۱۵ بار فرزند خود را با سیگار در ناحیه های ران پا و دست و بازو و گردن و حتی صورت سوزانده است.

جای این سوختگی ها وقتی مشخص میشود که مادربزرگ این کودک او را برای چک اپ کلی به دکتر برده بود.

خواهر بزرگتر این کودک میگوید من شاهد ازار و اذیت های مادرم و نامزدش بودم.مادرم بارها برادرم را با سیگار میسوزاند و نامزد او هم نه تنها عکس العملی نشان نمیداد بلکه به این موضوع میخندید.

(image) (image) (image)

The post appeared first on .

مادری که بچه ۲ساله را با سیگار تنبیه مکیرد/عکس

خرید بک لینک

مرکز فیلم