عکس: سایت تفریحی پاترویت

مدلهای جدید ژست عروس و داماد

مدلهای جدید ژست عروس و داماد

مدلهای جدید ژست عروس و داماد

شاید شما هم از آن دسته باشید که در هر مراسم عروسی که حاضر می‌شوید یا آلبوم‌های عروسی اقوام‌تان را که تماشا می‌کنید، مطمئن می‌شوید که مدت‌هاست همه شبیه همدیگر شده‌اند و حتی اگر ایده‌های خلاقانه‌ای هم هست، مدت‌هاست تکراری شده و همه از روی دست همدیگر کپی می‌کنند. این ماجرا به‌خصوص درباره ایده کهنه حک‌کردن نام همسران روی حلقه‌های یکدیگر و همچنین درباره ژست‌های عاسی عروسی، بسیار قدیمی شده است.

این بار کلی عکس از حلقه‌های زیبا و منحصربفرد را برای شما آماده کرده‌ایم تا ایده‌هایی باشند برای انتخاب حلقه مناسب برای شما؛ اما یک تفاوت اساسی در این حلقه‌ها با حلقه‌های لوکسی که قبلاً در «مدآنلاین» نشانتان می‌دادیم وجود دارد؛ این حلقه‌ها می‌توانند بازتابی از عکس‌های عروسی شما باشند. حتما پیش خودتان فکر می‌کنید چطور؟ ما روشی را در این بخش به شما یاد می‌دهیم که هم نوعی تنوعی باشد در عکس‌های عروسی‌ تا دیگر از یکنواخت بودن عکس های تکراری دربیایید و هم تنوع در حلقه‌های عروسی‌تان.

636000337921527147

636000337921683405

636000337921839663

636000337921995668

636000337922151918

636000337922308164

636000337922464670

636000337922620924

مدآنلاین

The post appeared first on .

مدلهای جدید ژست عروس و داماد

مدلهای جدید ژست عروس و داماد

شاید شما هم از آن دسته باشید که در هر مراسم عروسی که حاضر می‌شوید یا آلبوم‌های عروسی اقوام‌تان را که تماشا می‌کنید، مطمئن می‌شوید که مدت‌هاست همه شبیه همدیگر شده‌اند و حتی اگر ایده‌های خلاقانه‌ای هم هست، مدت‌هاست تکراری شده و همه از روی دست همدیگر کپی می‌کنند. این ماجرا به‌خصوص درباره ایده کهنه حک‌کردن نام همسران روی حلقه‌های یکدیگر و همچنین درباره ژست‌های عاسی عروسی، بسیار قدیمی شده است.

این بار کلی عکس از حلقه‌های زیبا و منحصربفرد را برای شما آماده کرده‌ایم تا ایده‌هایی باشند برای انتخاب حلقه مناسب برای شما؛ اما یک تفاوت اساسی در این حلقه‌ها با حلقه‌های لوکسی که قبلاً در «مدآنلاین» نشانتان می‌دادیم وجود دارد؛ این حلقه‌ها می‌توانند بازتابی از عکس‌های عروسی شما باشند. حتما پیش خودتان فکر می‌کنید چطور؟ ما روشی را در این بخش به شما یاد می‌دهیم که هم نوعی تنوعی باشد در عکس‌های عروسی‌ تا دیگر از یکنواخت بودن عکس های تکراری دربیایید و هم تنوع در حلقه‌های عروسی‌تان.

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

مدآنلاین

The post appeared first on .

مدلهای جدید ژست عروس و داماد

گوشی موبایل