عکس: سایت تفریحی پاترویت

موفقیت برنامه “استیج شبکه من و تو” و نظر کارشناسان ایرانی

استیج من و تو دو سال از پخش آکادمی موسیقی گوگوش شبکه من و تو گذشته بود که این برنامه برنامه با تغییر نام به استیج به شبکه من و تو برگشت. برنامه آکادمی موسیقی گوگوش به دلیل کناره گیری هومن خلعتبری و کنسرت های پی در پی گوگوش و همچنین افشاگری برخی از شرکت […]

خبرگذاری اصفحان

سپهر نیوز