عکس: سایت تفریحی پاترویت

نمایان شدن لکه عظیم خورشیدی!! +تصاویر

نمایان شدن لکه عظیم خورشیدی!! +تصاویر

نمایان شدن لکه عظیم خورشیدی!! +تصاویر
رئیس انجمن نجوم اهواز با بیان اینکه در حال حاضر لکه عظیم خورشیدی نمایان شده است، گفت: این لکه خورشیدی تا دو هفته دیگر در کشور قابل مشاهده است.
لکه عظیم خورشیدی
خسرو جعفری زاده، در خصوص فعالیت های خورشیدی که اخیرا افزایش یافته است، گفت: در پی این رویداد از روز ۲۵ اردیبهشت ماه لکه‌ی بسیار بزرگی که چندین برابر زمین بوده بر روی سطح خورشید به وجود آمده است.

وی افزود: بزرگی این لکه، نوید این را می دهد که بتوان آن را با چشم غیر مسلح ( بدون ابزار رصدی ) و با فیلترهای مخصوص خورشید رصد کرد.

وی با اشاره به تعریف لکه خورشیدی گفت: به نظر دانشمندان احتمال دارد لکه خورشیدی توسط مغناطیس بسیار قوی خورشید از داخل آن بیرون آید و در نقطه‌ای که توده بار مغناطیسی از خورشید خارج و سپس دوباره داخل آن می‌‌شود یک جفت لکه ایجاد شود.

به گفته این کارشناس نجوم، لکه‌های کوچک در عرض چند ساعت از بین می‌‌روند اما لکه‌های بزرگ می‌‌توانند خیلی بیشتر عمر کنند، مانند لکه ای که هم اکنون ظاهر شده است.

ر
sdzn2h4xoucqizbn3kdt
نخستین تصویر تهیه شده از لکه خورشیدی در ایران

جعفری زاده ادامه داد: در واقع قطر لکه‌های کوچک ۳۰۰۰ کیلومتر است در حالیکه بیشتر لکه‌ها تقریباً به بزرگی زمین هستند و لکه‌های بسیار بزرگ تا ۱۵۰۰۰۰km هم طول دارند.

وی با بیان اینکه تصاویر لکه های خورشیدی توسط ماهواره سوهو ارسال می شود، افزود: در تصاویر بدست آمده از ماهواره سوهو این لکه به همراه فوران عظیمی بر روی خورشید نمایان شده است .

6mjulhamxwem6qiu4upuنمای لکه خورشیدی از دید کاوشگر سوهو

وی تاکید کرد: علاقه مندان و عموم مردم می توانند این لکه را در زمان غروب خورشید که نور آن کمتراست، بر روی خورشید به صورت نقطه ای سیاه مشاهده کنند.

رئیس انجمن نجوم اهواز با اشاره به وسیله ای که می توان لکه خورشیدی را مشاهده کرد، عنوان کرد: این لکه عظیم را می توان با استفاده از شیشه جوشکاری نمره ۱۴ ( تاکید بر نمره ۱۴ و یا بر روی هم گذاشتن دو شیشه جوشکاری نمره ۷ است ) و عینک خورشید گرفتگی رصد کرد.

وی افزود: لکه های خورشیدی به دلیل دمای پایینتری که نسبت به سطح عمومی خورشید دارند و طول موج بالای فورانها که ۳۰۴ آنگستروم است به رنگ سیاه دیده می شوند.

به گفته وی، بر طبق پیش بینی‌ها این لکه تا ۲ هفته دیگر بر روی خورشید نمایان است و در سراسر دنیا و ایران قابل مشاهده خواهد بود.

جعفری زاده در توضیح فوران های خورشیدی گفت: خورشید تماما از گاز هیدروژن است و هر لحظه درون هسته خورشید انفجارهای عظیمی روی می دهد که از تصور بشر خارج است. این انفجارها به شکل پلاسما و ذرات به همراه میدان بسیار قوی مغناطیسی از سطح خورشید خارج می شوند که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود و تنها در زمان گرفت کامل خورشید می توان آنها را دید.

f1dab37mj0tduj8aajuنمایی از فوران خورشید

نخستین تصویر از لکه خورشیدی در ایران توسط نوشین شریفات، عضو ارشد گروه رصدی ستاره شناسان آماتور ایرانIAOD از شهرستان امیدیه گرفته شده است.
مهر

گرداوری:

The post appeared first on .

نمایان شدن لکه عظیم خورشیدی!! +تصاویر

نمایان شدن لکه عظیم خورشیدی!! +تصاویر
رئیس انجمن نجوم اهواز با بیان اینکه در حال حاضر لکه عظیم خورشیدی نمایان شده است، گفت: این لکه خورشیدی تا دو هفته دیگر در کشور قابل مشاهده است.
لکه عظیم خورشیدی
خسرو جعفری زاده، در خصوص فعالیت های خورشیدی که اخیرا افزایش یافته است، گفت: در پی این رویداد از روز ۲۵ اردیبهشت ماه لکه‌ی بسیار بزرگی که چندین برابر زمین بوده بر روی سطح خورشید به وجود آمده است.

وی افزود: بزرگی این لکه، نوید این را می دهد که بتوان آن را با چشم غیر مسلح ( بدون ابزار رصدی ) و با فیلترهای مخصوص خورشید رصد کرد.

وی با اشاره به تعریف لکه خورشیدی گفت: به نظر دانشمندان احتمال دارد لکه خورشیدی توسط مغناطیس بسیار قوی خورشید از داخل آن بیرون آید و در نقطه‌ای که توده بار مغناطیسی از خورشید خارج و سپس دوباره داخل آن می‌‌شود یک جفت لکه ایجاد شود.

به گفته این کارشناس نجوم، لکه‌های کوچک در عرض چند ساعت از بین می‌‌روند اما لکه‌های بزرگ می‌‌توانند خیلی بیشتر عمر کنند، مانند لکه ای که هم اکنون ظاهر شده است.

ر
(image)
نخستین تصویر تهیه شده از لکه خورشیدی در ایران

جعفری زاده ادامه داد: در واقع قطر لکه‌های کوچک ۳۰۰۰ کیلومتر است در حالیکه بیشتر لکه‌ها تقریباً به بزرگی زمین هستند و لکه‌های بسیار بزرگ تا ۱۵۰۰۰۰km هم طول دارند.

وی با بیان اینکه تصاویر لکه های خورشیدی توسط ماهواره سوهو ارسال می شود، افزود: در تصاویر بدست آمده از ماهواره سوهو این لکه به همراه فوران عظیمی بر روی خورشید نمایان شده است .

(image) نمای لکه خورشیدی از دید کاوشگر سوهو

وی تاکید کرد: علاقه مندان و عموم مردم می توانند این لکه را در زمان غروب خورشید که نور آن کمتراست، بر روی خورشید به صورت نقطه ای سیاه مشاهده کنند.

رئیس انجمن نجوم اهواز با اشاره به وسیله ای که می توان لکه خورشیدی را مشاهده کرد، عنوان کرد: این لکه عظیم را می توان با استفاده از شیشه جوشکاری نمره ۱۴ ( تاکید بر نمره ۱۴ و یا بر روی هم گذاشتن دو شیشه جوشکاری نمره ۷ است ) و عینک خورشید گرفتگی رصد کرد.

وی افزود: لکه های خورشیدی به دلیل دمای پایینتری که نسبت به سطح عمومی خورشید دارند و طول موج بالای فورانها که ۳۰۴ آنگستروم است به رنگ سیاه دیده می شوند.

به گفته وی، بر طبق پیش بینی‌ها این لکه تا ۲ هفته دیگر بر روی خورشید نمایان است و در سراسر دنیا و ایران قابل مشاهده خواهد بود.

جعفری زاده در توضیح فوران های خورشیدی گفت: خورشید تماما از گاز هیدروژن است و هر لحظه درون هسته خورشید انفجارهای عظیمی روی می دهد که از تصور بشر خارج است. این انفجارها به شکل پلاسما و ذرات به همراه میدان بسیار قوی مغناطیسی از سطح خورشید خارج می شوند که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود و تنها در زمان گرفت کامل خورشید می توان آنها را دید.

(image) نمایی از فوران خورشید

نخستین تصویر از لکه خورشیدی در ایران توسط نوشین شریفات، عضو ارشد گروه رصدی ستاره شناسان آماتور ایرانIAOD از شهرستان امیدیه گرفته شده است.
مهر

گرداوری:

The post appeared first on .

نمایان شدن لکه عظیم خورشیدی!! +تصاویر

فروش بک لینک

اس ام اس جدید