عکس: سایت تفریحی پاترویت

يک روز خوب “فریبا نادری” در كنارِ فرشته ها!! +عکس

يک روز خوب “فریبا نادری” در كنارِ فرشته ها!! +عکس

يک روز خوب “فریبا نادری” در كنارِ فرشته ها!! +عکس

فریبا نادری بازیگر ۳۲ ساله کشورمان عکس جدید از خودش در کنار کودکان بی سرپرست منتشر کرده است.
فریبا نادری
فریبا نادری بازیگر کشورمان به دیدار کودکان ناتوان جسمی در یک مرکز نگهداری کودکان در مشهد رفته و عکس و متن زیر را منتشر کرده است.
****
يه روز خوب در كنارِ فرشته های زيبای خدا
بچه های بی سرپرست و ناتوانِ جسمی. در مركز همدم فتح المبين در شهر مقدس مشهد.
به اميد روزی كه بتونيم به همه اين كودكان در سراسرِ ايران هم إز لحاظ مادی و هم معنوی كمك شايان كنيم
و يه خدا قوت به حاميان و پرسنل اين مراكز.

ql11xya47a6apvyxtm6
فریبا نادری در جمع کودکان ناتوان جسمی

صفحه شخصی فریبا نادری

گرداوری:

The post appeared first on .

يک روز خوب “فریبا نادری” در كنارِ فرشته ها!! +عکس

يک روز خوب “فریبا نادری” در كنارِ فرشته ها!! +عکس

فریبا نادری بازیگر ۳۲ ساله کشورمان عکس جدید از خودش در کنار کودکان بی سرپرست منتشر کرده است.
فریبا نادری
فریبا نادری بازیگر کشورمان به دیدار کودکان ناتوان جسمی در یک مرکز نگهداری کودکان در مشهد رفته و عکس و متن زیر را منتشر کرده است.
****
يه روز خوب در كنارِ فرشته های زيبای خدا
بچه های بی سرپرست و ناتوانِ جسمی. در مركز همدم فتح المبين در شهر مقدس مشهد.
به اميد روزی كه بتونيم به همه اين كودكان در سراسرِ ايران هم إز لحاظ مادی و هم معنوی كمك شايان كنيم
و يه خدا قوت به حاميان و پرسنل اين مراكز.

(image)
فریبا نادری در جمع کودکان ناتوان جسمی

صفحه شخصی فریبا نادری

گرداوری:

The post appeared first on .

يک روز خوب “فریبا نادری” در كنارِ فرشته ها!! +عکس

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

پرس نیوز