عکس: سایت تفریحی پاترویت

پدری که کودک ۴ماه خود را به قدری باقدرت تکان داد که به کودک حمله مغزی دست داد

پدری که کودک ۴ماه خود را به قدری باقدرت تکان داد که به کودک حمله مغزی دست داد

به گزارش ایران استایل;این پدر به دلیل اینکه به جرم اسیب زدن به فرزند ۴ ماه ی خود به سه سال زندان محکوم شده است.

نام این پدر ۲۴ ساله  Luke Honeychurch است که همسرش او را با کودک تنها میگذارد و او هم که حوصله کودک را نداشته است به

قدری او را محکم تکان میدهد که به مغز کودک اسیب میرسد و به گفته دکتر ها تا اخر عمر این اسیب همراه کودک خواهد بود.

کودک که مبتلا به دیابت هم بوده است ابتدا گریه میکند و سپس پدر عصبانی میشود و شروع به فحاشی میکند سپس به سمت او میرود و به قدری او را محکم تکان میدهد که کودک از هوش میرود.

او با اورژانس تماس نمیگیرد و وانمود میکند که اتفاقی نیفتاده است که همین موضوع وضعیت کودک را وخیم تر میکند.وقتی که مادر او به خانه میاید سریعا به اورژانس تماس میگیرد

و او را بیمارستان منتقل میکنند.

3618FB3300000578-3682301-image-m-82_1468078850617

The post appeared first on .

پدری که کودک ۴ماه خود را به قدری باقدرت تکان داد که به کودک حمله مغزی دست داد

به گزارش ایران استایل;این پدر به دلیل اینکه به جرم اسیب زدن به فرزند ۴ ماه ی خود به سه سال زندان محکوم شده است.

نام این پدر ۲۴ ساله  Luke Honeychurch است که همسرش او را با کودک تنها میگذارد و او هم که حوصله کودک را نداشته است به

قدری او را محکم تکان میدهد که به مغز کودک اسیب میرسد و به گفته دکتر ها تا اخر عمر این اسیب همراه کودک خواهد بود.

کودک که مبتلا به دیابت هم بوده است ابتدا گریه میکند و سپس پدر عصبانی میشود و شروع به فحاشی میکند سپس به سمت او میرود و به قدری او را محکم تکان میدهد که کودک از هوش میرود.

او با اورژانس تماس نمیگیرد و وانمود میکند که اتفاقی نیفتاده است که همین موضوع وضعیت کودک را وخیم تر میکند.وقتی که مادر او به خانه میاید سریعا به اورژانس تماس میگیرد

و او را بیمارستان منتقل میکنند.

(image)

The post appeared first on .

پدری که کودک ۴ماه خود را به قدری باقدرت تکان داد که به کودک حمله مغزی دست داد

بک لینک رنک 8

عرفان دینی