عکس: سایت تفریحی پاترویت

پلمپ شدن بیمارستان خصوصی در شمال تهران

پلمپ شدن بیمارستان خصوصی در شمال تهران

پلمپ شدن بیمارستان خصوصی در شمال تهران
از مدت ها پیش به این ۲ مرکز هشدار داده بودیم که تخلفات پزشکی و بهداشتی خود را برطرف کنند و چون در مهلت قانونی داده شده به رفع این مشکلات اقدام نکردند این ۲ مرکز امروز پلمپ می شوند.

رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به تخلفات پزشکی تعزیرات گفت: امروز یکی از بیمارستان های خصوصی شمال تهران و یک مرکز جراحی به دلیل تخلفات پزشکی پلمپ شدند.
خدایی رئیس رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به تخلفات بهداشتی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در نشست خبری که امروز(سه شنبه) برگزار شد، با بیان اینکه امروز یک بیمارستان و یک مرکز درمانی در تهران پلمپ شدند، اظهار داشت: از مدت ها پیش به این ۲ مرکز هشدار داده بودیم که تخلفات پزشکی و بهداشتی خود را برطرف کنند و چون در مهلت قانونی داده شده به رفع این مشکلات اقدام نکردند این ۲ مرکز امروز پلمپ می شوند.
وی همچنین به تخلفات یکی از پزشکان اشاره و بیان کرد: این پزشک با تهیه دستگاه سونوگرافی، به بیماران خود انجام سونوگرافی را تجویز می کرد،بدون آنکه به آن نیاز داشته باشند.
خدایی افزود: این پزشک در لابی با دیگر پزشکان هم مبالغ هنگفتی از بیماران کسب می کرد که در یک ماه این فرد ۲ میلیارد تومان درآمد داشته است.
وی گفت: این پزشک متخلف به ۴/۵ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به تخلفات بهداشتی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، افزود: همچنین متصدی داروخانه یکی از بیمارستان های معروف تهران هم به ۱۸/۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
وی گفت: این داروخانه داروهای کم یاب را گران تر ازحد معمول به بیماران عرضه می کرد.

گرداوری:

The post appeared first on .

پلمپ شدن بیمارستان خصوصی در شمال تهران

پلمپ شدن بیمارستان خصوصی در شمال تهران
از مدت ها پیش به این ۲ مرکز هشدار داده بودیم که تخلفات پزشکی و بهداشتی خود را برطرف کنند و چون در مهلت قانونی داده شده به رفع این مشکلات اقدام نکردند این ۲ مرکز امروز پلمپ می شوند.

رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به تخلفات پزشکی تعزیرات گفت: امروز یکی از بیمارستان های خصوصی شمال تهران و یک مرکز جراحی به دلیل تخلفات پزشکی پلمپ شدند.
خدایی رئیس رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به تخلفات بهداشتی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در نشست خبری که امروز(سه شنبه) برگزار شد، با بیان اینکه امروز یک بیمارستان و یک مرکز درمانی در تهران پلمپ شدند، اظهار داشت: از مدت ها پیش به این ۲ مرکز هشدار داده بودیم که تخلفات پزشکی و بهداشتی خود را برطرف کنند و چون در مهلت قانونی داده شده به رفع این مشکلات اقدام نکردند این ۲ مرکز امروز پلمپ می شوند.
وی همچنین به تخلفات یکی از پزشکان اشاره و بیان کرد: این پزشک با تهیه دستگاه سونوگرافی، به بیماران خود انجام سونوگرافی را تجویز می کرد،بدون آنکه به آن نیاز داشته باشند.
خدایی افزود: این پزشک در لابی با دیگر پزشکان هم مبالغ هنگفتی از بیماران کسب می کرد که در یک ماه این فرد ۲ میلیارد تومان درآمد داشته است.
وی گفت: این پزشک متخلف به ۴/۵ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به تخلفات بهداشتی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، افزود: همچنین متصدی داروخانه یکی از بیمارستان های معروف تهران هم به ۱۸/۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
وی گفت: این داروخانه داروهای کم یاب را گران تر ازحد معمول به بیماران عرضه می کرد.

گرداوری:

The post appeared first on .

پلمپ شدن بیمارستان خصوصی در شمال تهران

bluray movie download