عکس: سایت تفریحی پاترویت

کشف و ضبط یک قطعه پوست شیر سلاخی شده!! +تصویر

کشف و ضبط یک قطعه پوست شیر سلاخی شده!! +تصویر

کشف و ضبط یک قطعه پوست شیر سلاخی شده!! +تصویر
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد از کشف یک قطعه پوست شیر که به تازگی از بدن حیوان جدا شده است ،خبر داد.
پوست شیر سلاخی شده
قاضی محمد بخشی محبی گفت: در پی وصول گزارش های مردمی مبنی بر مشاهده یک قطعه پوست شیر در خانه فردی در خیابان خواجه ربیع ماموران محیط زیست و کلانتری با دستور قضایی در محل حاضر و پس از ورود به منزل متهم را که مردی میانسال بود دستگیر کردند.
وی افزود : این پوست که با حالت اغشته به نمك نگهداری می شد به تازگی از بدن حیوان جدا شده بود و متهم ادعا می کرد آن را برای شخصی دیگر نگهداری می کرده و مالک آن نیست که برای تحقیقات بیشتر در اختیار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفته است.

rbzb2qnjv888yu38rwkf
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: سرعت عمل مدیر کل و ضابطان محیط زیست و کلانتری خواجه ربیع موجب شد موضوع به خوبی مدیریت شده و متهم به سرعت دستگیر شود.
محبي گفت : بر اساس قانون صید و شکار هرکس مبادرت به شکار حیوانات وحشی حمایت شده بدون پروانه نماید به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی محکوم می‌شود.
وي در توصیه ای به شهروندان اظهار داشت: مردم بدون مجوز لازم از خرید این موارد خودداری نمایند و درصورت مشاهده مورد مشکوک آن را به کلانتری یا دادسرای ناحیه گزارش دهند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد اظهار كرد: چه بسا کشتار این جانوران منجر به ازبین رفتن هویت و فرهنگ ملی کشور ما شود چرا که بسیاری از آنها گونه های در حال انقراض ملی هستند و مورد حمایت قانون به طور خاص قرار دارند.
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

کشف و ضبط یک قطعه پوست شیر سلاخی شده!! +تصویر

کشف و ضبط یک قطعه پوست شیر سلاخی شده!! +تصویر
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد از کشف یک قطعه پوست شیر که به تازگی از بدن حیوان جدا شده است ،خبر داد.
پوست شیر سلاخی شده
قاضی محمد بخشی محبی گفت: در پی وصول گزارش های مردمی مبنی بر مشاهده یک قطعه پوست شیر در خانه فردی در خیابان خواجه ربیع ماموران محیط زیست و کلانتری با دستور قضایی در محل حاضر و پس از ورود به منزل متهم را که مردی میانسال بود دستگیر کردند.
وی افزود : این پوست که با حالت اغشته به نمك نگهداری می شد به تازگی از بدن حیوان جدا شده بود و متهم ادعا می کرد آن را برای شخصی دیگر نگهداری می کرده و مالک آن نیست که برای تحقیقات بیشتر در اختیار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفته است.

(image)
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: سرعت عمل مدیر کل و ضابطان محیط زیست و کلانتری خواجه ربیع موجب شد موضوع به خوبی مدیریت شده و متهم به سرعت دستگیر شود.
محبي گفت : بر اساس قانون صید و شکار هرکس مبادرت به شکار حیوانات وحشی حمایت شده بدون پروانه نماید به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی محکوم می‌شود.
وي در توصیه ای به شهروندان اظهار داشت: مردم بدون مجوز لازم از خرید این موارد خودداری نمایند و درصورت مشاهده مورد مشکوک آن را به کلانتری یا دادسرای ناحیه گزارش دهند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد اظهار كرد: چه بسا کشتار این جانوران منجر به ازبین رفتن هویت و فرهنگ ملی کشور ما شود چرا که بسیاری از آنها گونه های در حال انقراض ملی هستند و مورد حمایت قانون به طور خاص قرار دارند.
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

کشف و ضبط یک قطعه پوست شیر سلاخی شده!! +تصویر

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی