عکس: سایت تفریحی پاترویت

گردش شبانه یک شیر در خیابان! +تصویر

گردش شبانه یک شیر در خیابان! +تصویر

گردش شبانه یک شیر در خیابان! +تصویر

با گزارش مردم از محل تردد شیر به پلیس، این شیر به راحتی به دام افتاد.
پرسه‎های یک شیر
شیر تربیت شده‌ای که توسط یک شرکت فیلمسازی برای چند ساعت اجاره شده بود، از محل فیلمبرداری فرار کرد و در خیابان‌های ژوهانسبورگ مشغول به گردش شبانه برای خود شد. البته با گزارش مردم از محل ترددشیر به پلیس، این شیر به راحتی به دام افتاد.


4l5t0dwt0uqui7j7jzh

مشرق

گرداوری:

The post appeared first on .

گردش شبانه یک شیر در خیابان! +تصویر

گردش شبانه یک شیر در خیابان! +تصویر

با گزارش مردم از محل تردد شیر به پلیس، این شیر به راحتی به دام افتاد.
پرسه‎های یک شیر
شیر تربیت شده‌ای که توسط یک شرکت فیلمسازی برای چند ساعت اجاره شده بود، از محل فیلمبرداری فرار کرد و در خیابان‌های ژوهانسبورگ مشغول به گردش شبانه برای خود شد. البته با گزارش مردم از محل ترددشیر به پلیس، این شیر به راحتی به دام افتاد.


(image)

مشرق

گرداوری:

The post appeared first on .

گردش شبانه یک شیر در خیابان! +تصویر

فروش بک لینک

گوشی موبایل