Archive for the ‘آیا با چهره آرایش کرده نماز خواندن اشکال دارد؟’ Category

عکس های خفن آیا با چهره آرایش کرده نماز خواندن اشکال دارد؟

عکس های خفن آیا با چهره آرایش کرده نماز خواندن اشکال دارد؟ آیا شخصی که آرایش کرده می تواند نماز بخواند؟ آرایش اگر بعد از وضو باشد و آن قدر زیاد نباشد که به صورت لایه ای روی پوست مانع رسیدن پیشانی بر مهر شود برای نماز اشکالی ندارد اما در صورتی که نامحرم شخص […]

More »