Archive for the ‘اخبار جدید’ Category

اخبار تازه از پرونده پزشکی کیارستمی

اخبار تازه از پرونده پزشکی کیارستمی اخبار تازه از پرونده پزشکی کیارستمی در پرونده پزشکی ایشان من سوال مطرح کردم که چه کسی جواز دفن برای ایشان صادر کرده است؟ وقتی شک و ابهام وجود دارد باید کالبد شکافی صورت می گرفت . اگر باز این شکایت ها ادامه داشته باشد باید با اجازه دادستان […]

More »

سانسور عجیب گردن موگرینی در اخبار!+عکس

سانسور عجیب گردن موگرینی در اخبار!+عکس سانسور عجیب گردن موگرینی در اخبار!+عکس فدریکا موگرینی مذاکره کننده ارشد اروپایی فدریکا موگرینی محو کردن گردن فدریکا موگرینی مذاکره کننده ارشد اروپایی در خبر ساعت ۱۴ تلویزیون پارسینه گرداوری: The post appeared first on . سانسور عجیب گردن موگرینی در اخبار!+عکس سانسور عجیب گردن موگرینی در اخبار!+عکس فدریکا […]

More »