Archive for the ‘خرید خدمت برای ایرانیان مقیم خارج آزاد شد’ Category

عکس های خفن خرید خدمت برای ایرانیان مقیم خارج آزاد شد

عکس های خفن خرید خدمت برای ایرانیان مقیم خارج آزاد شد خرید خدمت برای ایرانیان متولد 55 تا 68 در خارج ایران آزاد شد. افرادی که سربازی نرفته اند سالی سه بار می توانند به ایران بیایند قشقاوی درباره دیگر تسهیلات برای ورود هموطنان به کشور گفت: مشکلات یا بهانه‌هایی برای کم بودن تردد هموطنان […]

More »