Archive for the ‘دردسرهای ادامه دار جیگر برای مبینا نصیری! +عکس’ Category

عکس های خفن دردسرهای ادامه دار جیگر برای مبینا نصیری! +عکس

عکس های خفن دردسرهای ادامه دار جیگر برای مبینا نصیری! +عکس ادامه دردسرها و جنجال های گفتن کلمه جیگر در برنامه زنده توسط مبینا نصیری و مشکلات پیش آمده برای وی! مبینا نصیری که پیشتر در یک برنامه زنده خطاب به مجری مرد مقابلش در خصوص یکی از پیامکهای مردم ابتدا سکوت و وقتی با […]

More »