Archive for the ‘در توتون قلیان در قهوه خانه ها مواد مخدر شیشه وجود دارد!’ Category

عکس های خفن در توتون قلیان در قهوه خانه ها مواد مخدر شیشه وجود دارد!

عکس های خفن در توتون قلیان در قهوه خانه ها مواد مخدر شیشه وجود دارد! خبر بد برای افرادی که قلیان می کشند : در توتون قلیان شیشه و مواد مخدر وجود دارد و فرد را معتاد و وابسته می کند رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور […]

More »