Archive for the ‘سزارین و مراقبت های بعد از عمل سزارین’ Category

عکس های خفن سزارین و مراقبت های بعد از عمل سزارین

عکس های خفن سزارین و مراقبت های بعد از عمل سزارین مراقبت از خانم هایی که تحت عمل سزارین قرار می گیرند مراقبت های پس از سزارین شامل دو مرحله است. مراقبت های روز اول و دوم که در بیمارستان و توسط تیم درمانی انجام می شود و مراقبت های در منزل که باید به […]

More »