Archive for the ‘منظور از یاد کردن خداوند در قرآن چیست؟’ Category

عکس های خفن منظور از یاد کردن خداوند در قرآن چیست؟

عکس های خفن منظور از یاد کردن خداوند در قرآن چیست؟ خداوند در فرآن می فرماید مرا یاد کنید تا شما را یاد کنیم، منظور از این یاد کردن چیست؟ یک اصلی بین جوانترها هست که می گویند باید رفاقت را در حق رفیقمان تمام کنیم تا او هم در حق ما رفاقت کند. پس […]

More »