عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس های خفن فضیلت و خواص سوره واقعه

عکس های خفن فضیلت و خواص سوره واقعه

خواص سوره واقعه و فضیلت های سوره واقعه سوره واقعه در جزء بیست‌وهفتم قرآن کریم قرار دارد و قسمت کوچکی از اواخر این جزء را در برگرفته است. واقعه تنها نام این سوره‌ی مبارکه است این کلمه در نخستین آیه این سوره مبارکه آمده است.‌ سوره واقعه در «مكّه» نازل شده و داراى 96 آيه […]