عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس های خفن عکس دختر مکزیکی جوان که در قبر زنده شد!

عکس های خفن عکس دختر مکزیکی جوان که در قبر زنده شد!

عکس دختر زنده شده! دختر جوان مکزیکی که مرگش توسط پزشکان تایید شده درون قبر زنده شد و بیرون آورده شد! دختر جوانی  که  چند روز بیشتر به عروسی اش نمانده بود بر اساس سانحه ای در گذشت. گفته می شود علت مرگ ترس از  شنیدن صدای تیر اندازی بوده که نیمه شب در نزدیکی  […]