عکس: سایت تفریحی پاترویت

روش های بهبود رابطه جنسی بعد از زایمان

روش های بهبود رابطه جنسی بعد از زایمان

اولین رابطه جنسی پس از زایمان همراه با درد و بدون لذت خواهد بود به تازگی وارد دوران زیبای مادری شده اید و وجودتان از عشق به کودک و همسرتان آکنده است. اما وقتی زمان رابطه ی جنسی فرا می رسد، احساسات و صمیمیت سابق را در خود نمی بینید. بر اساس تحقیقی در کشور […]
عکس تصویر زمینه