عکس: سایت تفریحی پاترویت

آداب و اعمال ماه صفر

آداب و اعمال ماه صفر

شروع ماه صفر, دعای شروع ماه صفر, نماز ماه صفر, روزه در ماه صفر, نحسی ماه صفر, علت نحسی ماه سفر, فضیلت ماه صفر,ماه صفر, اعمال ماه صفر, آداب ماه صفر, اعمال مستحبی ماه صفر
تصویر زمینه