عکس: سایت تفریحی پاترویت

درک کردن احساسات همسر

درک کردن احساسات همسر

اگر رابطه شما با همسرتان صمیمانه و گرم نیست و نمی توانید زندگی شاداب و مطلوبی داشته باشید دلیلش پایین بودن هوش هیجانی شماست. طبق یافته های محققان کیفیت روابط، رابطه مستقیمی با هوش هیجانی دارد. پس اگر روابط ما از تازگی و شادابی مطلوب برخوردار نیست، به این معناست که ما هوش هیجانی پایینی […]
عکس تصویر زمینه