عکس: سایت تفریحی پاترویت

زنی که فیلم خیانت همسرش را پخش کرده بود زندانی شد!

زنی که فیلم خیانت همسرش را پخش کرده بود زندانی شد!

زنی که موفق شده بود صحنه فیلم خیانت همسرش را بگیرد دستگیر شد طبق قوانین عربستان برای هر فردی که با استفاده از فیلمبرداری آبروی دیگری را ببرد، مجازاتی سخت در نظر گرفته خواهد شد. بیشتر مردم فکر می کنند زنی که همسرش را در حین خیانت با زن دیگری ببیند کاملا حق دارد که […]
عکس تصویر زمینه