عکس: سایت تفریحی پاترویت

استفاده از این داروهای برای مغز و حافظه ضرر دارد

استفاده از این داروهای برای مغز و حافظه ضرر دارد

 با مصرف این داروهای مضر به حافظه و ذهنتان آسیب های جدی وارد می کنید و باعث ایجاد اختلال در آن ها می شوید بهتر است نام آن ها را به خاطر بسپارید و در زمینه مصرف آن ها پرهیز و احتیاط کنید. اختلالات حافظه ممکن است در نتیجه مصرف برخی داروها نیز بروز کند.در […]