عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس بی حجاب چکامه چمن ماه و بهروز وثوقی در اینستاگرام!

عکس بی حجاب چکامه چمن ماه و بهروز وثوقی در اینستاگرام!

بتازگی چکامه چمن ماه عکس های بی حجابش را در اینستاگرام منتشر کرده است.قبلا هم صدف طاهریان عکس های بدون حجابش را قرار داده بود. چکامه چمن ماه و صدف طاهریان گویا قصد ادامه دادن فعالیت هنری را در ایران ندارند. عکس جنجالی چکامه چمن ماه را در کنار بهروز وثوقی مشاهده می کنید.
دانلود عکس