عکس: سایت تفریحی پاترویت

خوانندگان ایرانی که در برنامه استعدادیابی ماهواره ای شرکت کردند

خوانندگان ایرانی که در برنامه استعدادیابی ماهواره ای شرکت کردند

این افراد در مسابقات استعدادیابی شبکه های ماهواره ای مثل منوتو تی وی پرشیا شرکت کردند و تا مراحل خوبی هم پیش رفتند ولی به ایران بازگشتند و فعالیت هنریشان را در ایران از سر گرفتند.شاید هم حضور در این آکادمی‌ها یک دست‌گرمی و فرصتی برای کسب شهرت است. مسابقات استعدادیابی خوانندگی از اواخر دهه‌ی […]
عکس ایرانی