عکس: سایت تفریحی پاترویت

کابوس ناباروری زوج های جوان

کابوس ناباروری زوج های جوان

مشکل ناباروری و درمان ناباروری زنان و مردن قصه تلخ خیلی از زوجهای  جوان است، قصه ناباروی. قصه ای که جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد و فصلی جدید در زندگی می گشاید. «هر چقدر برایش توضیح می دهم  ومیگم من بچه نمی خواهم گوشش بدهکار نیست. کاملاً افسرده به نظر می رسد. […]
دختر