عکس: سایت تفریحی پاترویت

روش هایی برای قضا نشدن نماز صبح

روش هایی برای قضا نشدن نماز صبح

جلوگیری از قضا شدن نماز صبح نماز در حقیقت فرصتی است تا انسان با خدای خویش صحبت کند، و این توفیقی است که از جانب حضرت دوست، نصیب بندگانش می شود تا بتوانند در طول شبانه روز دقایقی را با معبود خویش به مناجات بپردازند؛ (طه، 14) لذا درخواست پیامبران و اولیای الهی همواره از […]
عکس عاشقانه